ایجاد کدینگ حسابداری

ایجاد کدینگ  حسابداری :

در قسمت حسابداری مالی > اطلاعات پایه > ایجاد کدینگ حسابداری قرار دارد.

با انتخاب این گزینه پنجره ای باز می شود که در آن می توان ایجاد حساب کرد. بدین ترتیب که با زدن کلید جدید، صفحه ایجاد حساب باز شده و درآن اطلاعات حساب جدید را وارد می کنیم. به این ترتیب نام حساب- کد حساب- ماهیت (بدهکار، بستانکار، آزاد) - نوع حساب (دائمی، موقت)- نوع ثابت (اسناد پرداختنی، بانک و ...)- گروه حساب (دارایی جاری، دارایی ثابت، بدهی جاری و...) و توضیحات راوارد می کنیم . چنانچه حساب دارای مرکز هزینه باشد، آن را فعال و با کلید ثبت، اطلاعات را تائیدمی نمائیم. با کلید انصراف یا Esc به پنجره اصلی باز می گردیم و اطلاعات واردشده درآن را مشاهده می کنیم. توسط کلید ویرایش و حذف، عمل اصلاح یا حذف را در حسا ب ها می توان انجام داد. توسط گزینه چاپ درختواره می توان کدینگ حساب ها را بطور یکجا از کل تا تفصیل مشاهده و چاپ کرد. نمایش کدینگ نیز کدینگ حساب ها را در هر کدام از سطوح مورد نظر بطور جداگانه نمایش می دهد. به هنگام جستجو نیز قسمتی از کلمه یا کد مورد نظر را در قسمت سبز رنگ پائین صفحه وارد می کنیم.نکته : در قسمت "نمایش همه سطوح" در نوار بالایی صفحه تعریف سرفصل های حسابداری  با انتخاب هر یک از سطوح کل، معین، تفصیل، تفصیل یک و نمایش سطح آخر، می توان کدینگ حسابداری را بر آن اساس مرتب سازی نمود. در ضمن در منوی امکانات،  با انتخاب آیتم تنظیمات حالت نمایش کدینگ را به دلخواه انتخاب و ثبت می کنیم که دو حالت ( لیست یا درخت) را دارا می باشد. سپس وارد آیتم ایجاد کدینگ حسابداری شده و شاهد تغییر مزبور خواهیم بود.